Santa Maria de la Seu de Girona a l'època del bisbe Bernat Umbert (1093/94-1110)

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 89
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
19
Pàg final: 
54
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_89_19.pdf