La teologia i les estructures eclsesiàstiques a la Tarraconense, segons la correspondència de Consentius amb Sant Agustí

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 67.2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
47
Pàg final: 
60
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_67_2_47.pdf