Els terciaris a Catalunya durant els segles XVII i XVIII

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 70
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
119
Pàg final: 
188
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_70_119.pdf