La toponímia de Catalunya en la cartografia manuscrita del segle XV

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 31.2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
325
Pàg final: 
340
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_31_2_325.pdf