El "Tractat d'Usura" de Francesc Eiximenis

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 57-58
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
5
Pàg final: 
100
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_57_58_5.pdf