Vida parroquial i associacionisme dels seglars a la Catalunya contemporània. Alguners reflexions a partir del cas de la Diòcesi de Barcelona (1868-1974)

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 67.2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
499
Pàg final: 
509
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_67_2_499.pdf